Jednak samowola budowlana. Strzelnica w Zimnodole z decyzją

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie zdecydował – uciążliwa dla mieszkańców strzelnica w Zimnodole to jednak samowolna budowlana. Urząd rozpatrzył zażalenie właściciela obiektu, który odwołał się od wcześniejszej decyzji powiatowego inspektora budowlanego.

Kontrowersyjny obiekt od samego początku wywoływał sprzeciw społeczny. Strzelnicę zlokalizowano w okolicy lasów i pól w Zimnodole, co wywołało zaniepokojenie mieszkańców podolkuskich wiosek Osiek i Zederman. I to tym bardziej, że o powstawaniu i przeznaczeniu obiektu nikt nie informował mieszkańców. Co więcej, strzelnica została umieszczona w odległości około kilkuset metrów od pobliskich zabudowań.

Obiekt zaczął powstawać w kwietniu, a już w maju rozpoczęły się tam ćwiczenia strzeleckie. Jak się okazało, w miejscu tym miała trenować wojskowa jednostka specjalna NIL. Jak wówczas tłumaczono, wojsko nie wiedziało o problemach formalno-prawnych właściciela obiektu. Tymczasem kontrowersje wokół obiektu, który zdaniem mieszkańców powstał nielegalnie, niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, bez poszanowania przepisów prawa, doprowadziły nie tylko do interwencji poselskiej parlamentarzysty Ireneusza Rasia, ale i reakcji ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu.

Urząd wydał decyzję o tym, że na strzelnicy należy wstrzymać wszelkie prace budowlane, a także zaprzestać prowadzenia ćwiczeń. Te jednak dalej miały się w tym miejscu odbywać, a inwestor wystosował zażalenie na decyzję do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odwołanie nie przyniosło dla niego jednak oczekiwanego rezultatu. Urząd wojewódzki podtrzymał decyzję podjętą na poziomie powiatowym. Po decyzji tego organu gmina Olkusz uzyskała podstawę do unieważnienia regulaminu strzelnicy, co oznacza uniemożliwienie obiektowi funkcjonowania. Na spotkaniu z mieszkańcami Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza, zapowiedział, że właśnie taka decyzja zostanie podjęta i niedługo ze strzelnicy w Zimnodole nie będzie można korzystać.