Problem zapadlisk się pogłębia. Zagrożenie dla cmentarza w Bolesławiu i ograniczenia w powiecie

W rejonie olkuskim można dostrzec coraz więcej negatywnych skutków działalności górniczej. Stale pojawiają się kolejne zapadliska. Są również nowe informacje na temat miejsc, które mogą być zagrożone występowaniem szkód górniczych. Z powodu zapadlisk część lasów w powiecie jest objęta zakazem wstępu.

Potencjalne problemy na cmentarzu w Bolesławiu

Informacje o tym, że bolesławski cmentarz może być zagrożony pojawieniem się zapadlisk pochodzą od ZGH „Bolesław” S.A. Pod koniec lipca firma dotarła do map górniczych jeszcze sprzed okresu II wojny światowej, z których wynika, że w okolicy południowej części nekropolii prowadzono działalność wydobywczą. Zdecydowano się na sprawdzenie tego obszaru pod kątem obecności anomalii w górotworze, które mogłyby skutkować występowaniem zapadlisk.

Celem specjalistycznych badań jest stwierdzenie, czy cmentarz jest zagrożony. W tym wypadku nie jest to jednak skutek działalności ZGH „Bolesław” S.A. Eksploatację w tym rejonie prowadziły inne podmioty jeszcze w okresie międzywojennym oraz w czasie drugiej wojny światowej. Władze firmy – ze względu na duże społeczne znaczenie nekropolii – postanowiły jednak zbadać, jak duże jest ryzyko wystąpienia szkód górniczych w tym miejscu.

Zapadlisko na Pomorzanach niedaleko gazociągu

Z kolei na Pomorzanach w okolicy gazociągu odnotowano pojawienie się kolejnego zapadliska. Ma ono średnicę aż 8 metrów oraz głębokość 6 metrów. Otoczenie szkody górniczej zostało odpowiednio oznakowane i ogrodzone. Zapadlisko znajduje się w lesie zaledwie o 100 metrów od gazociągu. Zdaniem przedstawicieli ZGH „Bolesław” S.A. sam gazociąg nie jest jednak zagrożony, choć w okolicy należy się liczyć z możliwością wystąpienia nowych lejów. Pojawienie się zapadliska to kolejne tego typu zdarzenie w regionie. Pierwsze szkody górnicze zaczęły się pojawiać już tydzień po tym, gdy po decyzji o wyłączeniu pomp odwadniających kopalnię „Olkusz-Pomorzany” wyschło koryto rzeki Sztoły.

Zakazy wstępu do lasu w powiecie olkuskim i chrzanowskim

W związku z ryzykiem występowania zapadlisk na terenie powiatu olkuskiego i chrzanowskiego nadleśnictwa zdecydowały się ogłosić zakaz wstępu do lasów. W powiecie chrzanowskim zakaz obowiązuje do 30 września 2023 roku w Trzebini i jej okolicy, a także na obszarze Płoków, Bukowna oraz Ciężkowic. Z kolei na terenie powiatu olkuskiego zakaz obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku na terenie leśnictwa Pomorzany i leśnictwa Żurada w okolicach Bolesławia, Hutek, Kluczy oraz Olkusza. W obu wypadkach zakaz może zostać wydłużony.