Inwestycje drogowe w Olkuszu

Już od samego początku września w Olkuszu startują nowe inwestycje drogowe. Przebudowana będzie przede wszystkim ulica Słowackiego, a także ulica Fr. Nullo. Warto podkreślić, że ostatnimi czasy zrealizowanych zostało dużo bardzo potrzebnych i oczekiwanych inwestycji drogowych w Olkuszu.

Inwestycje te w dużej mierze realizowane są dzięki temu, że gmina pozyskuje odpowiedniej wysokości środki zewnętrzne. Dlatego też jest ona w stanie wydać nawet wiele milionów złotych na przeprowadzenie niezwykle potrzebnych w mieście i powiecie inwestycji drogowych.

Warto podkreślić, że jeszcze w maju zakończono modernizację ulicy Sienkiewicza. Natomiast w sierpniu odebrano prace związane z przebudową ulicy Rataja. W tym wypadku koszt przedsięwzięcia zamknął się na poziomie około 2 milionów złotych, z czego gmina Olkusz aż 50% środków uzyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace przy tej ulicy były dość rozbudowane. Przede wszystkim przeprowadzono rozbiórkę powierzchni jezdni i położono nową nawierzchnię asfaltową. Wcześniej położono nową podbudowę tłuczniową. Dodatkowo wykonano również nowe chodniki z kostki brukowej, z zachowaniem również zjazdów, a także zatok autobusowych. Dodatkowo wyznaczono również odpowiednie miejsca postojowe. Oczywiście warto również dodać, że wykonano przebudowę wielu elementów wchodzących w skład systemu kanalizacji deszczowej. Wykonano również modernizację oświetlenia ulicy, w postaci postawienia zupełnie nowych słupów oświetleniowych.