Trzyciąż


Zespół klasztorny Norbertanek w Imbramowicach, fot. Falisty, źródło: wikipedia,  licencja: CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)

Trzyciąż do 1973r. nosił nazwę gminy Jangrot. Jest to gmina wiejska położona w województwie małopolskim, w okolicach Olkusza, z siedzibą znajdującą się w miejscowości o tej samej nazwie – Trzyciąż. Wójtem jest Roman Żelazny i tę funkcję sprawuje od 2006r. Obok tego stanowiska działa także rada gminy. Spis ludności z 2007r. wykazał, że tę okolicę zamieszkuje ponad siedem tysięcy mieszkańców. Stosunek kobiet do mężczyzn tam mieszkających to niemalże 1:1. Gmina Trzyciąż zajmuje 15,52% powierzchni powiatu okulskiego. Sąsiaduje z takimi gminami jak Gołcza, Olkusz, Skała, Sułoszowa, Wolbrom. Jeśli chodzi o zagospodarowanie powierzchni to 77% całości zajmują użytki rolne, a pozostałą część użytki leśne (16%).

Miejsca rozrywki

Na terenie gminy Trzyciąż znajduje się Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury, działające od pierwszego marca 2001r. do ich głównych zadań zależy gromadzenie i systematyka księgozbioru oraz ich udostępnianie czytelnikom. W samym Trzyciążu liczb zarejestrowanych wynosi 625. Zbiory biblioteczne są skierowanie szerokim grupom społecznym, zarówno uczniom szkół podstawowych, przez ponadpodstawowe, kończąc na dorosłych. Prócz opisanej działalności Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury zajmuje się również organizowaniem konkursów skierowanych do najmłodszych zainteresowanych (np. ortograficzny, poetycki), wystaw oraz spotkań poświęconych tematyce historycznej (np. powstaniu styczniowemu). Do ich niewątpliwych zasług należy zorganizowanie licznych uroczystości kulturowych na przestrzeni lat takich jak konkursy wiedzy pożarniczej, wędkarskie, piesze rajdy, czy wycieczki wyjazdowe.

Miejsca warte odwiedzenia

Z racji tego, że gmina Trzyciąż leży na terenie słynnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, warto zorganizować wycieczkę obejmującą spacery po tych okolicach. Dodatkowy atut to dwa rezerwaty przyrody – Michałowiec i Jodły Ostrysz. Można tam spotkać rośliny objęte ochroną całkowitą takie jak podkolan zielony, wawrzynek wilcze łyko. Kolejnymi obiektami wartymi zobaczenia są liczne przydrożne kapliczki, rozproszone po czternastu sołectwach tworzących gminę Trzyciąż, cmentarze parafialne z XVIII w., klasztory w stylu barokowym, w których znajdują się olejne obrazy z poprzednich wieków. Szczególnie atrakcyjnym pod kątem budowli sakralnych miejscem jest wieś Imbramowice. Można w niej znaleźć zabytkowy kościół klasztorny Norbertanek z początku XVIII wieku, kościół parafialny pod wezwaniem św. Benedykta Opata, a także stary cmentarz z XIX wieku. W czasie wędrówek można natknąć się również na folwarki mieszkalne, ślady grodziska z okresu średniowiecza oraz mogiły walczących w powstaniu styczniowym.

 

Trochę historii

Potwierdzone informacje historyczne o Trzyciążu pochodzą z XII i XIII wieku. Te okolice pamiętają najazd Tatarów, panowanie Bolesława Wstydliwego oraz nadawanie pierwszych przywilejów, dzięki którym dochodziło do rozwoju rolnictwa, pracy najemnej, a także budowania klasztorów i osadnictwa ludów. Kolejne historyczne wydarzenia takie jak potop szwedzki, zabory, pierwsza i druga wojna światowa także nie ominęły gminy Trzyciąż.

Współcześnie na terenie gminy Trzyciąż znajdują się oferty przeznaczone dla inwestorów z zakresów gospodarki takich jak gastronomia, obiekty sportowe, drogi i trasy rowerowe, parki oraz infrastruktura techniczna.