Bolesław

Gmina Bolesław leży na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na granicy dwóch województw, mianowicie: małopolskiego i śląskiego. Leży przy ważnym punkcie komunikacyjnym, przy drodze krajowej nr 94. Całkiem niedaleko Bolesławia znajduje się słynna Pustynia Błędowska- największy w Polsce teren lotnych piasków. Gmina zajmuje obszar o sporej powierzchni, 41,34 km2. Spora część może cieszyć się niemałym wyróżnieniem, jakim jest zakwalifikowanie do miana Krajobrazowego Parku Jurajskiego. Gmina Bolesław obejmuje aż 12 sołectw. Warto zwrócić uwagę na fakt, że położenie gminy umożliwia wyróżnienie trzech pięter strukturalnych w budowie geologicznej. Ciekawostką dla fascynatów geologii może być, że pierwsze piętro strukturalne tworzą sfałdowane twory z okresu paleozoiku, drugie piętro to monoklinalnie zalegające utwory mezozoiczne wraz z utworami epoki permu, z kolei trzecie, najmłodsze piętro, tworzą utwory kenozoiczno-czwartorzędowe. W rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej znajdują się znaczne złoża dóbr naturalnych. Gmina Bolesław jest jednym z najstarszych w Polsce ośrodków górnictwa jak i hutnictwa rud cynku i ołowiu.

Historia miasta Bolesław sięga aż 1279 r. kiedy to krakowski książę Bolesław V Wstydliwy podpisał dokument, nadający wiosce nazwę Bolesław. Dokument rozpoczynający dzieje Bolesławia zyskał ważność prawną w Korczynie.
Bolesław pod koniec XVIII wieku mógł cieszyć się sporym uznaniem wśród okolicznych terenów, ze względu na obecność młynu, tartaku, foluszu a także huty ołowiu. Znane są dokumenty, z których wynika, że w 1791 r. wieś zamieszkiwało 408 mieszkańców, mieszkających w 105 domach. Pod koniec XIX wieku Bolesław zdobył charakter miasteczka. Aktywnie działy wtedy kopalnie błyszczu ołowiu, galmanu. Ponadto powstała gorzelnia i browar. Według danych z w 1875 r. kopalnia i płuczka dawała pracę aż 480 robotnikom z samego Bolesławia i okolicznych miejscowości.
Z ważniejszych informacji co do przynależności administracyjnej gminy po II wojnie światowej Bolesław przyłączono do istniejącego wówczas województwa krakowskiego. W wyniku kolejnych zmian w naszym kraju od 1975 Bolesław zmienił swoją przynależność administracyjną i terytorialną i był kwalifikowany do obszaru województwa katowickiego. Obecnie gmina znajduje się w województwie małopolskim, a jej siedziba administracyjna mieści się na terenie Krakowa.

Opisując gminę Bolesław koniecznie trzeba wspomnieć o wspólnotach wyznaniowych mieszczących się na jej terenie. Mieszą się tam dwa kościoły wyznania polskokatolickiego: w samym Bolesławiu (parafia Bożego Ciała) oraz w Małobędziu (parafia św. Barbary). Można tam znaleźć również dwa kościoły rzymskokatolickie w Bolesławiu oraz Krzykawie. Warto wspomnieć, że swoje zgromadzenia na terenie gminy mają również świadkowie Jehowy (Sala Królestwa Krążek) oraz Świecki Ruch Misyjny „Epifania” ze zborem w Cegielni.

Gmina Bolesław może pochwalić się kilkoma wyjątkowymi miejscami, które warto odwiedzić. Są to między innymi: staropolski dworek w Krzykawce, staropolski dworek w Bolesławiu, polana płk. Francesco Nullo, pomnik płk. Francesco Nullo, zamczyska, oraz skałka w Laskach.

Z ciekawostek, warto nadmienić, że z Bolesławia (wieś) pochodzi piłkarz Krzysztof Sadzawicki.