Wolbrom

Miejscowość zawdzięcza swoje powstanie braciom Wolwramowi (zwanemu również Wolframem) i Hilaremu, mieszczanom krakowskim, którzy około roku 1311 otrzymali od Władysława Łokietka pozwolenie na karczunek położonych nieopodal wsi Dłużec lasów.

Wolbrom – rys historyczny

W 1327 roku król przekazał braciom na własność obszar między Pilicą, Udorzem, Szszelnikami, Podlesicami, Wierzchowiskami i Gołaczewem, i zezwolił na ulokowanie miasta. Na rozwój Wolbromia wpłynęło znakomite położenie – tu krzyżowały się bowiem szlaki handlowe łączące Małopolskę z Wielkopolską i Śląskiem. Miejscowość stała się ważnym ośrodkiem kupiecko-rzemieślniczym. Okres świetności trwał do początków XVI wieku, gdy szlaki handlowe przesunięto. Prawie całkowita zagłada natomiast nastąpiła w 1660 roku w czasie potopu szwedzkiego. Z nawały ocalało tylko 85 domów i 500 mieszkańców.

Stopniowo Wolbrom zaczął się odradzać, a z końcem XVIII wieku sytuacja była już ustabilizowana. Po rozbiorach miasto znalazło się w zaborze austriackim, a następnie stało się częścią Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W ramach represji po powstaniu listopadowym utraciło swoją autonomię i część ziem stała się podarowaną przez cara własnością majora Niełojowa. Powstanie styczniowe zakończyło się odebraniem Wolbromowi praw miejskich na 50 lat. Przyszła pierwsza wojna światowa. W nieodległych Krzywopłotach rozegrała się słynna bitwa. Prawa miejskie udało się odzyskać dopiero w 1931 roku.

Atrakcje turystyczne

Zabytkowa część miasta może pochwalić się zachowanym z czasów lokacji układem ulic. Wolbromski rynek otacza wiele kamienic z XIX wieku. Pośrodku stoi ufundowany w 1924 roku przez Cech Szewski pomnik Jana Kilińskiego. Do najcenniejszych zabytków należy kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany w XVII wieku dzięki staraniom księdza Marcina Wolbrama. Ten sam kapłan przyczynił się do powstania w 1638 roku kościółka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jest to budowla modrzewiowa w stylu barokowym. Śladem po mieszkających w okolicy Żydach jest budynek XIX-wiecznej dawnej szkoły dla dzieci wyznania mojżeszowego. Wędkujący mieszkańcy gminy licznie przybywają nad Zalew Wolbromski. Innymi chętnie odwiedzanymi miejscami są Zalew Nerka oraz park. Doskonałym punktem widokowym jest położona na południe od miasta Kamienna Góra, na której stoi milenijny krzyż.

Gospodarka

Dzisiaj miasto i gmina Wolbrom rozwija się dzięki przemysłowi gumowemu. Do najważniejszych przedsiębiorstw z tej branży należą: Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A., Fagumit Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., Wolmot Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Gumowych, Tebamix Sp. z o.o. Zakład Badawczo-Produkcyjny oraz FBO Wolbrom S.A. zajmujące się bieżnikowaniem opon. Swoją siedzibę ma tu SumiRiko Poland produkująca części motoryzacyjne, a także kilka innych firm. W 2013 roku w gminie zlokalizowano Strefę Aktywności Gospodarczej.

Edukacja

W samym Wolbromiu działają dwa żłobki, cztery przedszkola i tyle samo szkół podstawowych. Wśród szkół średnich funkcjonują I Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, a także technikum i szkoła branżowa I i II stopnia. Jest tu również Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej filia w Wolbromiu.