Na ziemi olkuskiej utworzono nowy rezerwat przyrody

Po wielu latach prac i przygotowań pod Olkuszem udało się powołać nowy rezerwat przyrody „Góra Stołowa im. Ryszarda Malika”. To już czwarty obszar tego rodzaju na terenie Nadleśnictwa Olkusz, a zarazem osiemdziesiąty szósty w województwie małopolskim. Zajmuje powierzchnię niemalże 100 ha. Oficjalne otwarcie nastąpi 9 czerwca.

Po raz pierwszy koncepcja stworzenia rezerwatu pojawiła się już w 1979 roku z inicjatywy Stefana Michalika. Później podobny postulat zgłosił profesor Stanisław Wika z UŚ w 1987 roku. Wszystko to ze względu na niezwykle wartościowy przyrodniczo obszar, porośnięty buczynami, jaworzyną i zasiedlony przez dziką zwierzynę. Trafić tu można na stanowiska gatunków chronionych roślin i grzybów. Dopiero jednak w zeszłym roku plany utworzenia rezerwatu zaczęły nabierać kształtu i tempa.

Nowy rezerwat utworzono 10 maja, kiedy w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego opublikowano zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Trzeba było jednak czekać dwa tygodnie na to, aby decyzja się uprawomocniła. Rezerwat zajmuje teren dokładnie o powierzchni 96,09 ha w gminie Klucze w pobliżu Jaroszowca. Jego otulinę stanowi obszar o wielkości 109,03 ha. Znajdują się w nim wapienne ostańce tworzące Stołową Górę, Ostrą Górę i Skałę pod Wieżą.

Rezerwat przyrody „Góra Stołowa im. Ryszarda Malika” to rejon szczególnie wartościowy przyrodniczo, który zarazem stanowi formę ochrony bioróżnorodności i turystyczną atrakcję. Miejsce to można bowiem zwiedzać. Na terenie rezerwatu znajdują się ścieżki, z których nie powinno się zbaczać. Zalecaną trasą jest szlak oznaczony niebiesko-białym kwadratem. Patronem rezerwatu jest Ryszard Malik, będący przyrodnikiem i leśnikiem, przedwcześnie zmarłym pracownikiem Nadleśnictwa Olkusz. Wybór ten to efekt zaangażowania jego osoby w ochronę jurajskiej przyrody, działalność popularyzatorską i edukacyjną, a także publicystyczną.

Na terenie Nadleśnictwa Olkusz można znaleźć cztery rezerwaty przyrody (Smoleń, Ruskie Góry, Pazurek i Góra Stołowa). Ponadto są tu cztery obszary Natura 2000, czyli Jaroszowiec, Ostoja Środkowojurajska, Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski oraz Pustynia Błędowska, a także dwa parki krajobrazowe, czyli Dolinki Krakowskie oraz park Orlich Gniazd.