Olkusz ma nowego zastępcę burmistrza

Z początkiem roku na stanowisko wiceburmistrza ds. komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz został powołany Dariusz Morawski. Zastąpi on w tej roli Jolantę Motyczyńską, która przeszła na emeryturę.

Dariusz Morawski od 2007 roku pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jego działalność w tym okresie przyczyniła się do rozwoju olkuskiej infrastruktury sportowej. Morawski na nowym stanowisku będzie sprawował nadzór nad wydziałami: drogowo-inwestycyjnym, geodezji i gospodarki mieniem, urbanistyki i ochrony zabytków, ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi. Będzie też kontrolował pracę biura ds. zamówień publicznych oraz biura ds. koordynacji funduszy Unii Europejskiej.

W zakresie jego obowiązków będzie m.in. nadzór nad gminnymi inwestycjami oraz realizacją zadań gminy dotyczących zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną i gaz, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym. Zajmie się również nadzorem nad kwestiami związanymi z organizacją systemu zamówień publicznych w Urzędzie oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, ze szczególnych uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych.

Jego poprzedniczka funkcję wiceburmistrza ds. komunalnych pełniła do grudnia 2015 roku. Jolanta Motyczyńska od tego czasu pracowała m.in. przy projektach z Gminnego Programu Rewitalizacji, a przy jej zaangażowaniu gmina oddała do użytku Park Czarna Góra i Dolinkę na Os. Młodych oraz zamek w Rabsztynie.