Paradoks w remizie w Gorenicach – budynek OSP po remoncie niezgodny z przepisami przeciwpożarowymi

Finisz rozbudowy remizy w Gorenicach obok Olkusza objawił się kuriozalną sytuacją – ze względu na niezgodność części budynku z wymaganiami przeciwpożarowymi strażacy nie mogą korzystać z pomieszczeń. Gmina, czyli inwestor, będzie musiała wprowadzić poprawki.

Remiza OSP w Gorenicach została przebudowana. Powiększono salę spotkań i zabaw. Pojawiły się nowe świetlice. Po zakończeniu prac remontowych budynek został na wniosek gminy rutynowo skontrolowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. W jej wyniku okazało się, że po remoncie istnieje cały szereg wad, którymi należy się zająć. Wśród problemów wymieniono m.in. brak oznakowania wyjść ewakuacyjnych, zastosowanie nieodpowiednich drzwi, instalację awaryjnego oświetlenia zamontowaną niezgodnie z projektem, braki w dokumentacji odnośnie świetlicy na poddaszu. Obiekt musi zatem zostać poprawiony. Prace w tym zakresie – jak deklaruje Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu –  już trwają, co jednakże oznacza opóźnienie oddania budynku do użytku.