Budżet obywatelski wraca do Olkusza

Olkuski budżet obywatelski po dwuletniej przerwie powróci, umożliwiając mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów wspieranych przez lokalne społeczności. W puli środków przeznaczonych na ten cel ma się znaleźć około miliona złotych.

Budżet obywatelski został zawieszony ze względu na pandemię koronawirusa. W tym roku zdecydowano, że inicjatywa powróci. Władze gminy ogłosiły, że na realizację wskazanych przez mieszkańców celów zostanie przeznaczony milion złotych, z czego 700 tys. ma zostać wykorzystane na realizację projektów na olkuskich osiedlach, natomiast pozostałe 300 tys. zł zostanie przekazane na projekty na obszarach sołectw. Taki podział to nowość.

Zgodnie z założeniami budżetu obywatelskiego propozycje (dowolną ich liczbę) może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy. Musi tylko zebrać przynajmniej 15 podpisów za realizacją pomysłu. Projekty można zgłaszać internetowo lub poprzez Punkt Podawczy w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Muszą się one mieścić w ramach zadań własnych gminy, a maksymalny, szacowany koszt realizacji ustalono na 50 tys. zł. Termin składania propozycji to 15 lipca. Po tej dacie koncepcje mieszkańców zostaną ocenione przez odpowiednie wydziały UMiG lub jednostki organizacyjne gminy.

Po analizie merytorycznej i sprawdzeniu poprawności zgłoszeń we wrześniu ma zostać ogłoszona lista projektów, na które będzie można głosować. Głosowanie nad projektami zaplanowano na okres od 10 do 21 października, a uprawniony do udziału w nim jest każdy mieszkaniec gminy – także niepełnoletni, za zgodą opiekuna prawnego. Głosować można na maksymalnie trzy projekty. Wyniki zostaną ogłoszone 28 października w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz na stronach rządowych. Projekty będą zaś realizowane w 2023 roku.