Łącznica kolejowa między Olkuszem a Krakowem z zagwarantowanym finansowaniem

Zadecydowano o objęciu dofinansowaniem ponad 60 km linii kolejowych w województwie małopolskim w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus”. Pozwoli to na budowę łącznicy, umożliwiającej pociągom z Olkusza do Krakowa na omijanie stacji Jaworzno Szczakowa, co skróci czas przejazdu.

Inwestycja na trasie Olkusz-Kraków jest jedną z czterech zaplanowanych w ramach podziału nowych środków przyznanych w programie „Kolej Plus”. Pozostałe projekty dotyczą połączenia Krakowa z Niepołomicami, Myślenicami oraz Jasłem na Podkarpaciu. W sumie zostaną zbudowane lub zmodernizowane 63 km linii kolejowych. Koszty projektów mają wynieść 1,3 mld zł, z czego aż 1,1 mld zł ma pochodzić z dofinansowania.

Projekt na trasie z Olkusza do Krakowa ma kosztować 217 mln zł. Powstanie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zakłada budowę dwutorowej łącznicy między Borową Górką a Pieczyskami, budowę 4 km zelektryfikowanej linii kolejowej oraz budowę przystanku osobowego Jaworzno Sosina. W efekcie pociągi mają pokonywać trasę Olkusz – Bukowno – Kraków w ciągu 52 minut.

Zagwarantowanie środków na olkuską inwestycję to efekt decyzji o zwiększeniu środków na modernizację i budowę linii sieci kolejowej w ramach programu „Kolej Plus”. Celem programu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej między miastami wojewódzkimi a miejscowościami powyżej 10 tys. mieszkańców. Program ma charakter ogólnopolski i ma być realizowany do 2028 roku. Do podziału pierwotnie było 5,2 mld zł, jednak zadecydowano o zwiększeniu tej kwoty do 11 mld zł. W sumie w 11 województwach powstanie lub zostanie dzięki temu zmodernizowanych 1200 km linii kolejowych w ramach 34 projektów.