DPS w Olkuszu otrzyma niemal 100 tys. złotych

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu otrzyma dokładnie 97 tys. 536 zł na zabezpieczenie przed epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Kwota ta została przekazana przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

To kolejne fundusze przeznaczone na zapobieganie zakażeniom i ochronę seniorów mieszkających w placówce. Zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia, środków ochrony osobistej, a także na zagwarantowanie utrzymania ciągłości usług, jako że część funduszy będzie można wykorzystać jako wynagrodzenia dla personelu.

Władze starostwa, które są organem prowadzącym ośrodka, podkreśliły, że fundusze posłużą zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Starosta olkuski Bogumił Sobczyk zaznaczył przy tym, że pozwolą one doposażyć DPS w niezbędny sprzęt oraz będą wsparcie kadry pracowniczej.

W czasie spotkania z wojewodą i symbolicznego przekazania czeku o żywotnym znaczeniu dofinansowania mówiła także Dyrektor Domy Pomocy Społecznej w Olkuszu Iwona Cebo-Gacek, wskazując rosnące zagrożenie epidemiologiczne i nadchodzącą trzecią falę zachorowań, jako istotne powody na rzecz silnego wsparcia DPS-ów. Zwróciła przy tym uwagę na to, że w październiku i listopadzie, w czasie drugiej fali, COVID-19 dotknął 50% pracowników, a także 60% mieszkańców.

Rząd na pomoc domom pomocy społecznej w województwie małopolskim przeznaczył ponad 5 mln złotych. Środki są rozdzielane na podstawie kryterium liczby mieszkańców oraz pracowników w placówkach.