Ukraiński Niżyn miastem partnerskim Olkusza

Olkuska rada miejska opowiedziała się za nawiązaniem współpracy partnerskiej z ukraińskim Niżynem. Uchwała została przegłosowana jednomyślnie, cementując dotychczasowe, nieformalne kontakty. Po podpisaniu dokumentu przez burmistrza Olkusza partnerstwo nabierze oficjalnego wymiaru.

W sesji wzięli udział również przedstawiciele strony ukraińskiej. Zdalnie z radnymi połączyli się mer Niżyna, Oleksandr Kodola, jego zastępca, Iryna Grozenko, oraz rzecznik departamentu inwestycji tamtejszego urzędu, Yuliia Kuzmenko. Decyzja olkuskich radnych jest zwieńczeniem procesu, który zainicjowano w lipcu 2022 roku poprzez podpisanie listu intencyjnego. Wtedy to w Olkuszu pojawiła się delegacja z Nizyna.

ukraina

Olkusz jest jednym z tych miast, które wykazały się solidarnością z narodem ukraińskim po rosyjskiej napaści w lutym 2022 roku. Wsparcie trafiło także do Niżyna, a pomoc koordynowano z ukraińskimi partnerami od samego początku wojny. To między innymi te działania sprawiły, że w sierpniu 2022 roku rada miejska Niżyna nadała jednej z ulic w centrum miasta nazwę: „Olkuska”. Był to wyraz wdzięczności ze strony ukraińskiej.

Współpraca Olkuszan z mieszkańcami Niżyna sięga jednak okresu jeszcze sprzed wojny. W 2018 roku właśnie w Olkuszu przebywali uczestnicy II Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Letniej. Inicjatywa organizowana była przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz uniwersytet z Niżyna, a współpraca była kontynuowana także w kolejnych latach.

Niżyn to jedno z najstarszych miast w Ukrainie. Znajduje się w obwodzie czernihowskim. Zamieszkiwane jest przez około 65 tys. osób. Prawa miejskie uzyskało w 1625 roku z nadania Zygmunta III Wazy. Niżyn jest ważnym centrum kulturalnym i oświatowym – tu znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów w Ukrainie. Jest też ważnym ośrodkiem przemysłowym, zwłaszcza w zakresie przemysłu lekkiego, spożywczego i maszynowego.